Saltar al contenido

İdari Para Cezası ve Uygulama

İdari Para Cezası ve Uygulama

O sebeple sürprizlere hazır olun ve yenilikçi bir red sebebi görürseniz bana mail atmayı unutmayın. Bu arada da pasaport başvurusunda bulundum 1 2 güne elime geçer. Merhaba Şahin bey.Ben 2 hafta öncesi Almanyadan akraba ziyareti reddi aldım. Çalışmıyorum, 1 yıl olmadı mezun olalı, şimdi ben annemle Çek cumhuriyetinden 25günlük vize alma şansım var mı? Babam sponsor olucak, Çek Cumhuriyetinde olan bir şirketle iş anlaşması var. Belgelerim tam, Almanya vize reddi etkileyib direkt red olurmu? Merhaba, Ben AÖF öğrencisiyim aynı zamanda Avukatlık stajımı yapıyorum dolayısıyla sigortalı olarak çalışmıyorum.sizce vize başvurumda her iki bilgiye de yer verip ailemi sponsor olarak mı göstermeliyim yoksa sadece öğrenci olduğumu mu belirtmeliyim? Yurtdışına bir turla çıkacağım.Şimdiden teşekkürler.

Biz vizeye başvurmadan önce kendimize sadece “geçici bir rota” belirliyoruz, sonra duruma göre herşeyi iptal ediyoruz. Ancak nasıl olsa iptal edeceğim diyerek uydurma rezervasyonlar ve güzergah belirlemememiz gerekiyor. Busüre içinde sisteme giremeyen milletvekillerinin teknik personelden yardımistemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen milletvekillerinin oypusulalarını oylama için verilen süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını ricaediyorum. Tüm milletimizin KurbanBayramı’nı bugünden tebrik ediyorum. Üçüncübölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. BAŞKAN– Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan önerge üzerinde yenibir madde olarak görüşme açıyorum. Görüşülmekteolan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun HükmündeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne aşağıdaki maddenin eklenmesini arzve teklif ederiz.

Ben özellikle iktidar vekili arkadaşlarımızın bu raporudikkatli bir şekilde okumasını öneriyorum. Şimdiikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o maddeler üzerindeki önergeişlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylayacağım. Şimdibu maddeler, gelecek olursak bu maddelere yani mesela 31’inci madde; diyorsunuzki “AR-GE’yle ilgili.” Şimdi, öyle bir havanız var ya “Araştırma geliştirmeyeyatırım yapacağız, araştırma geliştirmeyi teşvik edeceğiz.” Biraz geç kalmışbir şey olmakla birlikte yine de niyet olarak fena değil. Dolayısıyla da ben konuşmamı daha çok YÖK’le ilgili maddelereayıracağım. İçeriğiniiyi okursanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatıbünyesinde görev alan üst düzey yöneticilerin, görevden alındıklarındaatanacakları kadroları şimdiden garanti altına alınıyor. Biraz önce söylediğimgibi, uzun yıllar AK PARTİ’ye hizmet eden üst düzey yöneticiler korunupkollanıyor ama diğer emekçilere ise hiçbir şey verilmiyor. Anlaşılacağı üzere,bu düzenleme iktidarın kaybedeceği seçim ve kaybedeceği Meclis çoğunluğunayönelik bir tekliftir. Görüşülmekteolan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun HükmündeKararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesinde yeralan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresi ile değiştirilmesiniarz ve teklif ederiz. ZEKİHAKAN SIDALI (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 Temmuz 1926’dayürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, mavi vatanımız olan Türk kara sularındakimenfaatlerimiz ve egemenlik haklarımız açısından hayati bir öneme sahip. Türkdenizciliğinin geliştirilmesi ve millîleştirilmesi için çıkarılan bu kanunun96’ncı yıldönümünde tüm denizcilerimizin ve milletimizin Denizcilik ve KabotajBayramı’nı kutluyorum.

Aslında buradan TÜRK-İŞ’e bu anlamda da teşekküretmemiz gerekiyor. Kısacası;biz yıllardır eğitimle uğraşmıyoruz, eğitimden nasıl oy devşiririz diyebakıyoruz. Eğitim yerine ucuz ekmek üretmekle uğraşan bir Millî Eğitim Bakanınabile sahip olduk nihayet. Özetle; kabul edeceğimiz bu yasa teklifinde yeni biryaklaşım yok. Nitelikli eğitimden mahrum ettiğimiz gençlerden özür diliyorum.

  • Evet,çok etkili, çok sevilen bir Kürt aydını Musa Anter bile isteye katledildi ve bucinayet Türkiye tarihi açısından sembolik bir önem taşıyor; tıpkı Hrant Dinkgibi, tıpkı Konca Kuriş gibi, tıpkı Tahir Elçi cinayetlerinde olduğu gibi.
  • Tabi bu şekilde düz yazmayın, biraz daha detay verip süsleyebilirsiniz, ben örnek olması için koydum.
  • Evet,Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Yemişli (Enhil) Mahallesi’nde Süryanilere aiten az bin yıllık mezarlık tahrip edildi, azizlerin kemikleri mezarlardandışarıya atıldı.

İzmir, Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “Kırkasırlık Türk yurdudur.” ve bugün birçok sorunla boğuşmaktadır\. 7/24 müşteri desteğiyle her türlü sorunda yanındayız, kesintisiz oyunun keyfini çıkar. mostbet casino\. HASANKALYONCU (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim bölgem İzmir’inçevre sorunları hakkında gündem dışı söz aldım. Maddesine göre tehdit suçunu işleyen kişiye verilecek hapis cezası tehdidin türüne göre değişmektedir. Tehdit kişinin vücut bütünlüğüne, kendisinin yahut yakınlarının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına yönelirse verilecek 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu tehdit kişinin malvarlığına yönelirse bu halde verilecek ceza 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Yeni güvenlik soruşturması-arşiv araştırması yasasının neleri belirlediği netleştirdiğini şu makalemizde gayet temiz ve steril bir şekilde tüm saçmalıklardan arındırılmış olarak ele aldık.

Enflasyonu bebeğine bez, çocuğuna peynir alamayan baba azdırmıyor;para etmediği için tarladaki ürününü toplamayan çiftçi, emekli aylığıylafaturalarını ödeyemeyenler, EYT’liler, aylardır iş bulamayan gençlerimiz,sendikalı olduğu için işten atılan işçilerimiz azdırmıyor; başekonomistin “faizneden, enflasyon sonuç” inadı azdırıyor. Evet,bu kanun teklifiyle ilgili de bizim gördüğümüz kadarıyla ana motivasyonunaslında bu kanun teklifinden faydalanma ihtimali olan 5,3 milyon kişi olduğunugörüyoruz. Yani bu işin aslında bir millete hizmet olmaktan ziyade bu 5,3milyon kişi ve etrafından ne kadar çok oy alınabilir motivasyonuyla Meclisegetirildiğini görüyoruz. Yanlış bir şey değildir; siyasettir, demokrasidir,demokrasilerde partiler oy almak için tabii ki daha fazla çaba sarf etmekisterler ki çok doğru ama keşke bu, seçim öncesine kalmasaydı da vaktindeyapılsaydı, millet de kendine hizmet edildiğini hissedebilseydi. Görüşmekteolduğumuz maddeyle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimizeve hak sahiplerine dosya bazında 2.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödemetutarının 3.500 Türk lirasına yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bugösterge meselesi, yaptığınız haksızlıklar sebebiyle, çifte standartuygulamalar sebebiyle bundan sonra daha çok tartışılacak diyorum, hepinizisaygıyla selamlıyorum ve önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Kurban Bayramı’mızı,aziz milletimizin bayramını da kutluyorum. Değerlimilletvekilleri, ben konuşmama bir öğretim üyesi olarak üniversitelerle ilgilimaddelerle devam etmek istiyorum. Kısıtlı zamanımda sadece 29’uncu maddeüzerinde duracağım. BEDRİYAŞAR (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizisaygıyla selamlıyorum.

Yani TMMOB’a bağlı meslekodaları; eczacı odası, tabip odası, barolar; onun ötesinde, esnaf örgütlenmeleri,borsalar, ticaret odaları; bütün bunları görüyoruz. Çünkü Türkiye’de, hâlâ, yerleşik planlarda, bu meslek odalarının birkamu kurumu niteliğinde oldukları, bunların faaliyet gösterdikleri alanlarlailgili ihtiyaç duydukları donatı alanlarını imar planlarına koymak akıledilemiyor. Yani her il ve ilçede ticaret odaları var, esnaf odaları var,meslek odaları var ama bunlar nerede ikamet edecekler; topladıkları aidatlarla,elde ettikleri gelirlerle, yaptıkları binaları hangi parseller üzerineyapacaklar? Çoğunlukla da hazinenin tahsis ettiği araziler üzerine binalarınıyapıyorlar. Değerlimilletvekilleri, görüşülmekte olan 346 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 53’üncümaddesi üzerine söz almış bulunmaktayım.

Şimdi “çalışmayanların” hangi evrakları sunacaklarını ekleyeyim. Örneğin, Almanya’dan aldığımız vizeyle Macaristan’a girerken, pasaport memuru Almanya’dan aldığın vizeyle neden ilk olarak Macaristan’a giriş yapıyorsun diye sorabilir. Cevap basit, Interrail yaptığımızı ve en fazla Almanya’da kalacağımızı söylüyoruz. Ardından masraflarımızı nasıl karşılayacağımız konusunda bir dilekçe daha yazıyoruz. (x) Açık oylama kesin sonuçlarınıgösteren tablo tutanağa eklidir. Teşekkürediyorum ve 1 Ekimde tekrar görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. MUSTAFAELİTAŞ (Kayseri) – Doğrudur, buna bir şey demiyoruz. MUSTAFAELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, İç Tüzük’te olmayan bir şey yapıldığı içinsorgulanıyor. Başkanın takdiriyle bu iş yapılıyor, onun için arkadaşlarımız“Nedir?

Tümdünya zor bir dönemden geçmekte, ekonomisi güçlü ülkeler bile ciddi ekonomikbuhranlarla mücadele etmektedir. Bir yandan salgının getirdiği duraksama,ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşın devamı için çaba sarf edenBatılı ülkelerin sebep olduğu belirsizlikler insanlığın mağduriyetlerinin katlanarakartmasına da vesile olmuştur. Kabul etmeliyiz ki bu süreçten en çok etkilenenülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Ancak yine kabul etmeliyiz ki bu ahvaldedahi Türkiye bölgesinde âdeta bir vaha gibi öne çıkmaktadır. Ekonomimizegerçekleştirilen onca saldırıya ve kuşatmaya rağmen millî ülkülerindenvazgeçmeyen bir Türkiye, hepimizin gururu olmalıdır. İşte, bu sorumluluk bilincinin gereğini son yüzyıldaicra eden bu çatı, Gazi Meclisimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğugünden bu yana Türk milletinin sorunlarına çözüm, sıkıntılarına derman,ihtiyaçlarına cevap olabilecek birçok konuda ciddi çalışmalar yapmıştır.